OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Atleťáčik Seňa

Atleťáčik Seňa

ZŠ Seňa 507

 Zapojenie sa do projektu "Pohni kostrou"

 

 

"Atletická škôlka" vznikla v septembri 2015 pri Základnej škole Seňa.

Spoluzakladateľom Atletickej škôlky je nezisková organizácia SOPKA Seňa.

Deti sú riadne registované v Slovenskom atletickom zväze pod bežeckým klubom SOPKA Seňa.

Názov "Atleťáčik" ako aj logo vybrali žiaci ZŠ Seňa spomedzi viacerých návrhov.

 

Jednotlivé návrhy

  Richard Dubecký  

 
Patrícia Boldižárová Lianka  
Leonard Balint Danielka Maková Leonard Balint
Michaela
Karin
Lívia
Timea Koránová    
 
Danielka Maková 2.B   upravené Logo

 

Uverejnené články:

 

Nezisková organizácia SOPKA Seňa vznikla v roku 2004 na podnet viacerých klubov, medzi ktorých patril aj Bežecký klub, ktorý od vzniku vedie pri Základnej škole v Seni atletický - bežecký krúžok. Tento krúžok vedú bez nároku na odmenu členovia bežeckého klubu a to Bartolomej Ficzere a Jozef Hudák. Náš bežecký klub je zaregistrovaný v Slovenskom atletickom zväze, kde boli zaregistrovaní aj žiaci ZŠ Seňa, ktorí navštevujú bežecký krúžok. Slovenský atletický zväz pre získavanie mladých na atletický šport v spolupráci s firmou TESCO vyhlásili projekt „Detská atletika“. Základná škola v Seni sa do tohto projektu prihlásila a tak jedného decembrového dňa pozvali zástupcu našej organizácie spolu so zástupcami žiakov prvého stupňa na preberanie Atletických súprav priamo do Bratislavy, kde mali možnosť sa zapojiť do zápolenia s ďalšími 18-timi bratislavskými školami v atletických disciplínach. Po ukončení súťaže nám slávnostne odovzdali atletickú súpravu. Verím, že táto atletická súprava skvalitní činnosť krúžkou ako aj vyučovací proces na hodinách telesnej výchovy a pritiahneme deti k atletike a športu.

Tento článok bol uverejnený v novinách Új szó.

 

aktualizované: 15.09.2023 11:35:24